Podporná diskusia pre rodičov s Mgr. Lenkou Valentíniovou

Mestské kultúrne stredisko v spolupráci s Mgr. Lenkou Valentíniovou Vás pozývajú na

PODPORNÚ DISKUSIU PRE RODIČOV

12. apríla 2023 o 16:30 v knižnici v MsKS Tlmače – Lipník

VSTUP VOĽNÝ (počet miest je limitovaný, prihlasovanie na t.č. 0918499188)

Téma: Hranice v rodičovstve
– prečo sú dôležité
– ako ich nastaviť
– aké sú dôsledky výchovy, pokiaľ ich
– nemáme jasne stanovené

Pár slov o Lenke:
„Som psychologička, koučka a výcvikom bussines coaching podľa kritérií ICF, autorka mnohých postov a článkov o rodičovstve, vzťahoch a sebarozvoji, no predovšetkým mama. O svoje bohaté skúsenosti, odborné i osobné pohľady z oblasti rodičovstva sa rada delím aj v rámci podporných skupín pre rodičov.“

You may also like...