Mestské kultúrne stredisko Tlmače

Úradné hodiny MsKS Tlmače

Pondelok – Piatok
08:00 – 1500

Mestská knižnica

Pondelok: 10:00 – 12:00, 13:00 – 15:30
Streda: 10:00 – 12:00 a 13:00 – 16:30
Piatok: 10:00 – 12:00, 13:00 – 15:30