Tlmačská grámora, pôvodne pod názvom Tekovské folklórne slávnosti, mapujúce rozsiahle historické územie bývalej Tekovskej župy sa konali po prvýkrát v Tlmačoch v r. 1998 a svojím vznikom po 8 rokoch nadviazali na folklórne slávnosti, konajúce sa v Starom Tekove. Tieto v minulosti boli zamerané len na tvz. „čilejkársku oblasť“ (11 obcí okresu Levice: Čajkov, Hronské Kosihy, Hronské Kľačany, Nová Dedina – Gondovo, Opatová, Tekovská Nová Ves, Podlužany, Rybník nad Hronom, Starý Tekov, Veľké Kozmálovce a Tlmače).