Tlmačská grámora 2022

Srdečne Vás všetkých pozývame na našu Tlmačskú grámoru, kde je pre Vás pripravený krásny program, remeselníci, kútik pre deti a skvelé občerstvenie. Príďte medzi nás.

Začíname 27.8.2022 o 14,30 h. v Spoločenskom dome na Lipníku vernisážou „Výstavy fotografií z histórie Tlmáč a FS Vatra od jej vzniku v r. 1952“.

Plagát - Tlmačská grámora 2022
Plagát – Tlmačská grámora 2022

You may also like...