Divadelné dni pod Slovenskou bránou sú prehliadkou ochotníckeho divadla dospelých a divadla mladých. Konajú sa raz ročne v mesiaci september v priestoroch Spoločenského domu Tlmače-Lipník.