Rozhovory zo suterénu – Osobné hranice (13, Lucia Kúdelová, Lenka Valentíniová)

Ako dieťa naučiť formulovať svoje “NIE” v situáciách, ktoré sa týkajú jeho fyzického tela, s rešpektom, zároveň schopnosť postaviť sa za seba (telesne i mentálne) je nevyhnutná schopnosť a okrem iného dôležitý prostriedok prevencie násilia páchaného na deťoch.

Vaše postrehy a otázky posielajte na podcast@mskstlmace.sk.

You may also like...