Podporná debatka (9) pre rodičov s Mgr. Lenkou Valentíniovou

Pozývame Vás na 9. pokračovanie podpornej diskusie pre rodičov s Mgr. Lenkou Valentíniovou.

16, júna 2024 o 16:30, mestská knižnica Tlmače

Téma: Deti a internet
Internet je dnes už bežnou súčasťou našich životov. My si síce pamätáme aj obdobie bez internetu, naše deti sa ale narodili do doby internetovej. Ako správne uchopiť v rodičovstve túto oblasť? Má zmysel internet zakazovať? A ak nie, aký je optimálny čas strávený na obrazovkách pre jednotlivé vývinové obdobia? Aké riziká sú spojené s internetom? Povieme si na podpornej rodičovskej debatke.

You may also like...