Novinky v knižnici

Nákup nových a zaujímavých kníh do mestskej knižnice sa uskutočnil vďaka finančným prostriedkom získaných z grantu.
Z verejných zdrojov podporil FOND NA PODPORU UMENIA.

Novinky v knižnici  6/2022

You may also like...