Podporná diskusia pre rodičov 4. s Mgr. Lenkou Valentíniovou

Pozývame Vás na štvrté pokračovanie podpornej diskusie pre rodičov s Mgr. Lenkou Valentíniovou.
Téma: Súrodenecké vzťahy
Ako podporiť vzájomné puto medzi súrodencami? Ako byť spravodlivými rodičmi voči všetkým deťom, ktoré máme? A čo porovnávanie, súťaživosť, rivalita – majú svoje miesto vo výchove? Čo všetko súrodenecké vzťahy môžu dať našim deťom, ak ich správne pochopíme a uchopíme?

24.1.2024 o 16:30 v knižnici MsKS Tlmače

VSTUP VOĽNÝ (počet miest je limitovaný, prihlasovanie na t.č. 0918499188)

You may also like...