Tlmačské Vianoce 2023

Pozývame Vás na tradičné benefičné podujatie Tlmačské Vianoce.

9. decembra 2023
Spoločenský dom Tlmače – Lipník

Program:

10:00 Materská škola Slniečko Tlmače a Materská škola Lúčik Tlmače – Lipník
11:30 Základná škola Tlmače
12:30 Detský folklórny súbor Plamienok
13:30 Základná umelecká škola Tlmače
15:30 DÚHALKA z krajiny za dúhou
16:30 Vianočné FÚ-HA
galaprogram
autor: František Držík
účinkujú: God Bless Dumplings a Dúhalka

– spoločné rozsvietenie vianočného stromčeka s Mikulášom námestie pred Spoločenským domom

Výťažok je venovaný zdravotne postihnutým deťom mesta Tlmače

Predaj ZABÍJAČKOVÝCH ŠPECIALÍT, vareného vína, vianočného punču a rôznych tradičných výrobkov a predmetov v rámci VIANOČNÝCH TRHOV!!!

Počas podujatia bude zhotovený audiovizuálny aj fotografický záznam pre potreby MsKS Tlmače. Návštevník podujatia dáva výslovný súhlas na jeho bezodplatné použitie Záznam môže byť použitý a zverejnený akýmkoľvek spôsobom a bez časového obmedzenia

You may also like...