Hudobný workshop

Pozývame Vás na hudobný workshop zameraný na výučbu herného štýlu rómskej ľudovej hudby Jánosa Fekecsa, ktorá v minulosti hrávala v okolí Levíc. Podujatie je určené  pre detských a mládežníckych muzikantov, ktorí už ovládajú základy hry na husliach, husľovej, alebo violovej kontre, na cimbale, na kontrabase, alebo na cimbale. Účastníci budú rozdelení do jednotlivých skupín podľa nástrojových sekcií. Každá skupina bude pod vedením jedného lektora pracovať na jednotnom, vopred dohodnutom piesňovom repertoári. Po zvládnutí individuálnych lekcií sa skupiny spoja a  hudobný materiál skúšajú spoločne. Cieľom podujatia je priblížiť hudobnú tradíciu Tekova mladým muzikantom, rozvíjať ich muzikálnosť a praktické schopnosti, ktoré budú môcť využiť vo svojej budúcej interpretačnej praxi ľudovej hudby.

Záväznú prihlášku je potrebné poslať na e-mailovú adresu lucia.kudelova@mestotlmace.sk najneskôr do 10. 5. 2024.

ORGANIZÁTOR: Mestské kultúrne stredisko Tlmače
MIESTO KONANIA:  Tlmače (Spoločenský dom Tlmače – Lipník)
TERMÍN:  28. mája 2024 v čase od 9,00 hod. do cca 18,00 hod. (s obedovou prestávkou a stravou)

LEKTORI:
Michal Noga (husle)
Michal Zelinka (husľová/violová kontra, kontrabas)
ostatní lektori budú oslovení podľa účasti

ZAMERANIE: Hudobný workshop zameraný na výučbu vybraných herných štýlov Tekova

ZÁPISNÉ: 4,-€

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

You may also like...