Rozhovory zo suterénu – 9. časť, Šikana, bossing, mobbing (Lucia Kúdelová, Lenka Valentíniová)

Šikana, mobbing či bossing, to sú pojmy, s ktorými sa pomerne často stretávame ako na školách, tak aj na pracovisku. Príčiny vzniku, ich dôsledky, možnosti prevencie a pomoci sú obsahom ďalšej epizódy O krehkom v nás podcastu Rozhovory zo suterénu.

Vaše postrehy a otázky posielajte na podcast@mskstlmace.sk.

You may also like...